Categories
ДУМИ ПРЕВОДИ

Вълшебната пещера

На следващата година на Скъперника му се родил син — едно пълничко, миловидно момченце. Той много се зарадвал. Жена му също била много щастлива. Те треперели косъм да не падне от главата на момчето.

Categories
ДУМИ ПРЕВОДИ

Легенда за Урашима

Като видял, че думите му отиват напразно, Урашима извадил от джоба си няколко сребърни монети, които бил спечелил с тежък труд и с които щял да си купи нещо за ядене, и…

Categories
ДУМИ ПРЕВОДИ

Японски: 日本語

Значение и произход на 13 японски думи в езика ни.

Categories
МИСЛИ Неразказани истории ЧУВСТВА

Нинтен

В японския будизъм понятията нин и тен описват двете форми на щастие в живота. Нин описва състоянието на душевен мир, ведрост и спокойствие, докато тен обхваща онези извънредни моменти на интензивна емоция и любов, които оставят дълбоки следи в живота ни. Нин е състояние на възвишена радост, един ден изживян в нин съответства на цяла […]