Categories
ПРЕВОДИ

Любов и непознати коне

Долових, че е различен по начина, по който препускаше — без покой, без игра, без разсейване, без нехайство. Беше приучен насила да се движи в света, затова негодуваше. Знаеше, че никога не ще притежава нищо. *** Той не ми бе познат, пристъпваше така сякаш притежаваше цялата степ, всяка сутрин спираше на пет стъпки от реката. […]

Categories
ДУМИ ПРЕВОДИ ЧУВСТВА

Монтри Умавиджани

Стихове на най-известния съвременен поет в Тайланд.