Categories
ДУМИ МИСЛИ

Делници и празници из Азия

Принц от Суматра слязъл през 13 век на острова, тогава наричан Тимасик, и се натъкнал на странно животно, което приличало на лъв.

Categories
ДУМИ ПРЕВОДИ ЧУВСТВА

Монтри Умавиджани

Стихове на най-известния съвременен поет в Тайланд.