Делници и празници из Азия

Принц от Суматра слязъл през 13 век на острова, тогава наричан Тимасик, и се натъкнал на странно животно, което приличало на лъв.

Continue Reading →

Три състояния

Управлението на външната реалност винаги започва със зануляването на реакциите към външните стимули и съсредоточаване на вниманието върху вътрешния свят.

Continue Reading →

Изпепеляване

По лицето на детектива от отдел „Убийства“ нямаше нито следа от грим. Миниатюрна вдлъбнатина в долната устна му подсказа, че пак пушеше твърде много. Обикновеният кафяв панталон беше твърде широк и намачкан, като че ли го бе носила цяла седмица. Ако не беше шнолата с шарка на костенурка и леката извивка на гърдите под кожено яке, по нищо нямаше да личи, че е жена.

Continue Reading →

Забранената египтология

На умния е достатъчна една дума;
но глупавия трябва да го поучаваш,
докато съединяваш счупените парчета. – Си-Собек, папирусът на Рамзес I

Continue Reading →

Веднъж в далечното бъдеще

Веднъж в далечното минало – а може би в бъдещето… трудно е да се каже точно – Вселената забрави себе си. Никой не знае защо стана така. Просто такава е същността на вселените – от време на време забравят себе си.

Continue Reading →

Вкусът на изгубения рай

Бел епок бележи раждането на новата гастрономия, менюто на богатите и известните е своеобразен дрескод, състоящ се от няколко вида супа, до десет студени и топли ордьоври, печено, салати и десерти.

Continue Reading →

6 легендарни напитки

Калвадос, абсент, амарето, бенедиктин, йегермайстер… кой каза магия?

Continue Reading →