Бунтарска граматика

маргарита спасова
съществително име

Съществителното име назовава нещо, което съществува в материалния свят или в света на идеите. Нещо, което можем да възприемем със сетивата или ума си.

глагол

Глаголът е движещата сила в езика. Той създава. Събужда. Връхлита. Вилнее. Противопоставя. Руши. Омиротворява. Начева. И прекратява. Глаголът вдъхва живот на думите и сплита образите в танц или борба, изразявайки действие, процес или състояние.

Съществителните и глаголите са двата градивни камъка…

Съчетаването им изразява определена мисъл, която води началото си от главата на писателя и прескача в главата на читателя.

– Стивън Кинг, „За писането“

прилагателно име

Изразително, многозначително, понякога разкриващо малко, друг път загатващо много, прилагателното дарява речта с цвят, звук, вкус, ухание и форма. То може да направи съпротивата кротка, решителна, плаха, отмъстителна, нажежена и яростна, увлекателна и вдъхновяваща, отчаяна и обречена, дива и красива.

То описва качество или свойство на съществителното, като „приляга“ към него по род и число – розов изгрев, кротко море, пухкави облаци.

местоимение

Понякога се раждат актьори, способни да се превъплъщават във всякакви образи. Те могат да влязат във всяка роля и да я изпълнят блестящо. Те са едновременно тук и там, никъде и навсякъде, готови да посрещнат всяко предизвикателство, колкото и трудно да изглежда. Един от тях е … местоимението.

Нейната пешка не ми взе царицата. Вместо това след миг нейният офицер прелетя от единия ъгъл на дъската в другия, а здрачносините й очи потърсиха реакция в моите

— Шах и мат – прошепна тя.

наречие

КОЕ е по-важно, КАКВО се е случило или КЪДЕ, КОГА и КАК се е случило?

Да сравним две изречения:

Той тренираше, полагаше усилия, но не напредваше.

Той тренираше упорито, старателно овладяваше всяко движение, но напразно.

Бързо, бавно, нежно, рязко… Понякога е трудно да различим прилагателно от наречие. Само че Кукувицата отдавна им е хванала дирите. Всичко започва с въпрос. Какъв, каква, какво и какви са въпроси, които задаваме към съществителното, за да открием прилагателното име. Къде, кога и как са въпроси, които задаваме към глагола, за да открием наречието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *