Баща ми е поправяч на коли, аз съм преводач или защо си причиняваме това?

Откакто се помня, превеждам от най-различни езици. Има-няма тригодишна се надигнах посред нощ, седнах на гърнето, съсредоточих се и занареждах…

Continue Reading →

Руска зима

Дали от обитаването на тази толкова необятна, ту дива, сурова и зъзнеща, ту царски богата и разточителна страна, или поради…

Continue Reading →

Тефтерът с рецепти и заклинания

Спомням си вглъбеното изражение на моята баба, която в далечния вълшебен свят на детството ми режеше картофите на съвършени полумесеци с малко криво ножче с протрита дървена дръжка, вареше кафето в джезве на печката на двора, бъркаше сладкото от смокини докато му пееше песни за любов и разлъка…

Continue Reading →