Привет!

Започвам с мъглата. После ще премина към магията. Разказвам и преразказвам истории. Мои, чужди, всемирни. Казвам се Маргарита, както и Mag Austersand. Това е.