Кукувица, това съм аз

Привет!

Започвам с мъглата. После ще премина към магията. Разказвам и преразказвам истории. Мои, чужди, всемирни. Казвам се Марго, но се обръщам и на Mag Austersand. Това е.